boyun.jpg

 BOYUN FITIĞI ( NECK HERNIA ) 


boyun fitigi makale


Boyun Fıtığı
Boyunda 7 adet omur mevcuttur. Bu omurların arasında disk dediğimiz yastıkcıklar ağırlığın eşit olarak dağılmasını ve omurga dinamiğini sağlar. Bu yapının çeşitli nedenlere bağlı olarak yırtılması sonucunda diskin omurilik kanalı ve sinir kökü kanalına girmesiyle boyun fıtığı oluşur.

Boyun Fıtığı Belirtileri
Sıklıkla kolda ağrı , uyuşma , güçsüzlüğe neden olur. Omuriliğe bası yapan orta hat fıtıklarında zaman içerisinde omurilikteki hasara bağlı olarak dengesizlik, merdiven inerken zorluk çekme, sarhoşvari yürüme gibi bulgulara neden olabilir.

Boyun Fıtığı Nedenleri
Geçirilmiş travma, masa başında ya da bilgisayar karşısında uzun süreli boyunun kötü pozisyonda tutulması, kemi yapı ve diskte yaşın ilerlemesine bağlı olarak degenerasyon, romatizmal hastalıklar boyun fıtığına neden olabilir.


Boyun Fıtığı Tanı
Servikal MR incelemesi ile tanı konulur. Kemik yapı ile ilgili daha detaylı bilgiye gereksinim duyulduğu durumlarda ( özellikle travmaya bağlı, tumoral oluşumlar gibi durumlar) Tomografi  tetkikinde faydalanılr. Ayrıca boyun fıtığının sinir üzürindeki hasarını objektif olarak ortaya koymak  ve ayırıcı tanı için EMG tetkiki yapılabilir.

Boyun Fıtığı Tedavisi
Boyun fıtıkları omurilik ve sinir köküne ileri düzeyde bası yapmıyorsa ilaç tedavisi, fizik tedavi, boyunluk, boyun ekzersizleri gibi konservatif yöntemlerle tedavisi mümkündür. Ancak norolojik bulgular ortaya çıktığında cerrahi tedavi gerektirir.

Cerrahi Tedavi
Bugün için en etkin tedavi mikrodiskektomidir. Mikroskop altında küçük bir kesiden girilerek fıtığın boşaltılması ve omurilik , sinir kökünün rahatlatılması amaçlanır. Sıklıkla diskin bosaltıldığı bölgeye cage (kafes) titanium implantlar konulur ve boyunun çökerek normal yapısının bozulmasının ve sinir kökü kanalının sıkışmasının önüne geçilir