bel.jpg

BEL FITIĞI ( LOMBER DİSK HERNİSİ ) 


bel kaymasi

 BEL KAYMASI (SPONDİLOLİSTHESİS)

2 omurgayı birleştiren yapının sıklıkla travmaya bağlı olarak kırılması sonucunda omurganın öne ya da arkaya doğru yer değiştirmesidir. Hasta özellikle yürüyüş yaptığında belinde ve bacağında oluşan ağrılardan yakınır. Hareketle rahatsız eden ağrı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.

    Bel kaymasının 4 derecesi vardır. Sıklıkla 1. derece kaymalarda ameliyat gerekmez. 2. derece kaymalarda nörolojik problemlere neden olmuşsa ve çekilen dinamik grafilerde (hastayı öne ve arkaya eğilterek yapılan rontgen incelemeleri) ya da Dinamik MR incelemelerinde ameliyat gerekliliği açısından karar verilir. 3. ve 4. derecede kaymalar mutlak ameliyat gerektirir.

    Tedavide kayma 1. derecede ise  korse uygulaması, kilo vermesi ve medikal tedaviler planlanır. Ameliyat gereken durumlarda omurgaya titanyum implantlar yerleştirerek omurganın sabitlenmesi sağlanarak omurilik ve sinir köküne zarar vermesinin önüne geçilir.