KARPAL TÜNEL SENDROMU


bel fitigi

 

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Bu sendromda, sinir (median) el bileğinde sıkışır. Bu sinire median sinir denilir. Elin hissetmesini sağlar aynı zamanda bazı kasların  hareketini sağlar. Sinir el bileğinin avuç kısmında “fleksör retinakulum” denilen bir ligamentin altından geçer. Bu ligament el bileğindeki küçük kemikleri bir arada tutar ve bir tünel oluşturur.

 

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?
Kadınlar erkeklere göre daha sık olarak yakalanırlar. Hamile kadınlarda sık olarak oluşur fakat doğumdan sonra genellikle çözülür fakat yaşlanınca tekrarlar.
Eğer ağır el işi yapıyorsanız bunun gelişme şansı daha sıktır.

 

NE BUNA SEBEP OLUR?
Median sinire olan bası genellikle sebeptir.
El bileğindeki artrit gibi kemik anormallikler.
En sık olarak fleksör retinakulum denilen ligamentin kalınlaşması ile bası oluşur.
Şeker hastalığı gibi hastalıklar direk olarak siniri etkileyerek şikayetleri yapabilir.
Akromegali (hipofiz bezi adenomu) hastalığında ligament kalınlaşarak bası yapabilir.
Kalp yetmezliği veya böbrek hastalığı gibi hastalıklarda el ve ayaklar şişer ve benzer şikayetleri yapabilir.
El bileğinin travma ile yaralanmasında da benzer bulgular olabilir.
Sıklıkla belirgin bir sebep yoktur.

EN SIK RASTLANILAN ŞİKÂYETLER NELERDİR?

     1.  Parmaklarda uyuşma
Başparmak tarafındaki parmaklar daha çok etkilenirler. Çünkü sinir avuç içinden bu tarafa gider. Diğer tarafa ise başka sinir gider.
  1. Parmaklarda ağrı

Genellikle uyuşan parmaklarla ağrıyan parmaklar aynıdır.ağrı genellikle uyuşmadan önce gelir.

  1. Elin bazı hareketlerinde kuvvetsizlik olabilir.

Elin kavraması güçsüz olabilir.

  1. Şikâyetler genellikle geceleri daha şiddetlidir.

Elin hareketi azalınca şişmeye başlar ve bu şişme sıkışık olan bölgeyi daha sıkışık hale sokar. Eli sallamak ve yukarda tutmak faydalı olabilir.

  1. Şikayetler el bileğinin belirli pozisyonlarında daha fazladır. Bu pozisyonlar araba kullanmak veya bilgisayar kullanmak olarak sıralanabilir

 KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Sizin yerel doktorunuz genellikle tanıyı koyar. Sinir iletim çalışmaları denilen testler için sizi sevk eder (EMG).
Sinirin basısı sinir iletimini geciktirir bu ölçüm ile belirlenir.
Bazı insanlarda genellikle iki elde sıkıntı vardır fakat birisinde daha fazladır.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlk önce şikayetlerinizi artıran sebepleri ortaya koyun. Ve bunlardan kaçının. İdrar söktürücüler (diüretik) yardımcı olabilir.
Ele özel yapılan plastik splintler yardımcı olur.
Sinirin etrafına steroid enjeksiyonu bazen yardımcı olur fakat her zaman çalışmaz. Şikayetler bazen herhangi bir şey yapmadan da rahatlayabilir.
Şikayetler artıyorsa sıkışıklık artıyor ve kötüleşiyor diye düşünürüz.
Genellikle cerrahiden önce her şey denenir fakat bu hadise özellikle kalınlaşan ligamente bağlı ve bu kalınlaşma gebelik veya kalp yetmezliği gibi geçici bir sebebe bağlı değilse cerrahi tedaviden başka bir alternatif yoktur.

HASTALAR NEDEN AMELİYAT OLURLAR?

Genellikle hasta el ağrısı nedeniyle çok rahatsız olur ve hayat kalitesi düşer. Ameliyat dışı tedaviler genellikle başarısızdır. Hastalarda iki taraflı bir olay olduğu için hastaların bazıları ameliyat olduktan sonra sağlam olarak düşündükleri elin de problemli olduğunu anlarlar.

NE ÇEŞİT AMELİYAT YAPILMALIDIR?

  1. Açık karpal tünel dekompresyon ameliyatı: avuç içine yapılan 1-1.5 cm’lik kesi ile sinir ortaya konulur ve ligament kesilir. En sık uygulanan yöntemdir.
  2. Endoskopik karpal tünel dekompresyon ameliyatı: biri el bileğine biri de avuç içine yapılan iki 0.5-1 cm’lik kesiden endoskop denilen aletle görmeden girilip daha sonra yukarda kalan ligamentin endoskopik görüş yardımı ile kesilmesidir.